Význam existence církevních škol

Církevní škola je svým posláním odlišná od státní školy. Její smysl je vymezen zaměřením na zprostředkování křesťanských hodnot a ideálů. Ježíš Kristus a jeho učení je tedy neoddělitelnou hodnotou každé církevní školy.

Výuka a výchova církevní školy směřuje k rozvoji nejen intelektuálního rozměru člověka, ale i duševního a duchovního, kdy žáci nalézají soulad vědy a víry s vědomím, že věda a víra nejsou v rozporu, ale mohou se obohacovat.

Když jsem byl v roce 2011 v USA ve státě Texas, zaujalo mě jejich církevní školství, o které je zde veliký zájem. Rodiče posílají své děti do církevní školy, i když to pro ně znamená více těžkostí. Ve státní škole se neplatí školné, děti mají zajištěný autobus, který je do školy i ze školy zdarma přiveze a odveze, mají zdarma svačinky a mnoho dalších výhod. I přesto rodiče raději posílají své děti do vzdálenější církevní školy, kde sice musí platit školné, náklady na dopravu, svačiny, učebnice aj., ale velice dobře si uvědomují, co jejich dětem církevní škola nabízí. Ví, že je potřebné pro harmonické zrání mladé osobnosti, aby vyrůstala v dobrém kolektivu, jehož středem je Ježíš Kristus. Škola, učitelé a spolužáci dítě velice ovlivňují, proto je důležité, aby školní klima bylo pro dítě pozitivní.

Když jsem ve školním roce 2011/12 působil na AG jako jáhen, zažil jsem zde něco, s čím jsem se na jiné škole nesetkal, zažil jsem radostné prostředí, prostředí pokoje, tolerance, pochopení. Toto klima vytváří nejen učitelé a vychovatelé, ale především většina studentů, kteří se snaží žít v pravdě a dobru.

Myslím si, že toto dobré školní klima stojí na základním pevném kameni, a tím je Bůh. Na AG se studenti a učitelé mohou každý den účastnit mše svaté, modlitby desátku růžence ve spodní kapli, několikrát týdně adorace. Je zde přítomný školní kaplan a jáhen, kteří jsou po celý den studentům k dispozici a hlavně se za všechny učitele, vychovatele a studenty modlí.

Arcibiskupskému gymnáziu přeji, aby nejen tento rok, ale vždy stálo na tomto základním kameni.

P. Mgr. Martin Sekanina,
školní kaplan AG