Plán duchovních aktivit ve školním roce 2015/2016

Datum

Bližší informace k akci

26.–29. 8.

Seznamovací tábor 1. P na Svatém Hostýně

1. 9.

Mše svatá na zahájení školního roku, kostel sv. Mořice

1.–4. 9.

Seznamovací tábor 1. ABC, Rajnochovice

15. 9.

Mše svatá s novoknězem, P. Josef Slezák

16. 9.

Den církevního školství

 

Studentská mše sv. s o. arcibiskupem Janem Graubnerem, kostel sv. Jana

 

Přednáška Mons. Jana Graubnera „Migrace má mnoho tváří“, aula AG

2. 10.

Prvopáteční rande

6. 10.

Mše svatá s hostem

16.–18. 10.

Duchovní cvičení pro biřmovance, Svatý Hostýn

23. 10.

Biřmování, kostel sv. Mořice

3. 11.

Mše svatá s hostem

6.–8. 11.

Víkend pro nové biřmovance, Rajnochovice

13.–14. 11.

Duchovní obnova pro rodiče, AG

4. 11.

Prvopáteční rande

4. 12.

Prvopáteční rande

5. 12.

Den otevřených dveří na AG

8. 12.

Poutní mše svatá AG, kostel P. Marie

26.–28. 2.

Postní duchovní obnova pro mládež, AG

4.–6. 3.

Duchovní obnova pro zaměstnance AG, Svatý Hostýn

 

 

 

 

 

Další duchovní aktivity budou doplněny později