Prvopáteční rande – podmínky a průběh

Již čtyři roky na AG probíhají Prvopáteční rande. Co to je, proč a kdy se konají?

Důvod

Pán Ježíš projevil svaté Marii Markétě Alacoque přání, aby lidstvo zvláště uctívalo jeho Srdce na smír za všechny urážky jeho lásky a velebnosti. Věřícím, kteří budou jeho Srdce usmiřovat, udělil mnohá zaslíbení. Mezi nimi je největší milost vytrvání v dobrém až do smrti, kterou Spasitel slíbil všem, kteří po devět prvních pátků v měsíci po sobě následujících bez přerušení přijmou jeho svaté Tělo v Eucharistii a přijmou svátost smíření.
Také Benedikt XVI. věřící vybízí ke smírčím adoracím za naše hříchy a hříchy světa.


Termíny ve školním roce 2015/2016

2. 10.
6. 11.
4. 12.
1. 4.
6. 5.
3. 6.


Program

14.00 hodin  setkání u otce Martina – domluva ubytování a podrobností či změn v programu
14.30 hodin  promítání hodnotného filmu
16.30 hodin  pěší pouť nebo výlet po okolí nebo manuální práce
19.00 hodin  společná večeře
20.00 hodin  možnost tiché adorace
21.00 hodin  vedená adorace
22.00 hodin  slavení mše svaté

– po celou dobu adorace je příležitost ke svátosti smíření
– pro mládež z kroměřížského děkanátu a pro absolventy je program nepovinný až do společné večeře
– od 16.00 hodin bude otevřen studentský klub k popovídání, setkání…


Pro koho je to určené

Pro studenty a absolventy AG a pro mládež z kroměřížského děkanátu


Vstup do budovy AG:

Do 15.00 můžete přijít přes vrátnici hlavním vstupem AG; dále vždy v celou hodinu je možné vstoupit do AG velkou železnou branou mezi chrámem sv. Mořice a budovou AG – to znamená: v 16.00, 17.00, 18.00 a poslední vstup v 19.00 hodin.


Co je zapotřebí