Příprava ke svátostem katolické církve

Svátosti Nového Zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství, manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana (KKC 1210).

Studenti, kteří chtějí prohloubit svůj život z víry se mohou přihlásit u školního kaplana k přípravě na slavení následujících svátostí:


Svátost křtu


Svátost biřmování


Svátost eucharistie (první svaté přijímání)


Svátost smíření


Příprava na svátosti 2015

Příprava na svátosti 2015 – informace
Přihláška k přijetí svátosti biřmování.