Struktura tříd AG ve školním roce 2015/2016


6.S - 6/6
Ludmila
Váňová

Chem.
4.A - 4/4
Lenka
Jančíková

MT
4.B - 4/4
Aranka
Řezníčková

4.C - 4/4
Libor
Kotas

Bio.


5.K - 5/6
Eva
Otáhalová

Jf
3.A - 3/4
Romana
Popelková

NV
3.B - 3/4
Pavel
Motyčka

ZSV
3.C - 3/4
Věra
Karger

VV


4.K - 4/6
Jana
Svobodová

N1
2.A - 2/4
Vladimír
Koutný

2.B - 2/4
Martina
Sedláčková

Lat.
2.C - 2/4
Jan
Kutálek

Zem.


3.T - 3/6
Iva
Bekárková

3.T
1.A - 1/4
Viktor
Pluhař

Fyz.
1.B - 1/4
Pavla
Valentová

Děj.
1.C - 1/4
Eva
Zavadilová

Mat.


2.S - 2/6
Štěpán
Bekárek

2.S


1.P - 1/6
Valerie
Procházková

1.P

Vysvětlivky: 2/6 znáčí druhý ročník šestiletého studia.
Uvedené jméno je jméno třídního učitele.
Uvedená třída je domovská učebna. V této učebně probíhají zpravidla třídní schůzky.

Rozmístění vyučujících v kabinetech.